Meny Hanne Haukom, Seljeveien 8b, 3151 Tolvsrød, tlf.: 33 35 79 23 - mob.: 922 66 512


Velkommen

Jeg arbeider med leire, med ornamentikk og form. Jeg er keramiker og kunstner.

Jeg leter, jeg finner og jeg mister. Undervegs har jeg, men noen kommer. Jeg ser etter noe jeg ikke har sett før, noe nytt og ukjent, men som likevel er gjenkjennelig og familiært. Hendene er verktøyet, leiren er materialet. Mine hender former leiren, jeg forteller. Historier blir til i møtet der avtrykket fra hendene og tankene spiller sammen. Jeg vet ikke om jeg har hørt dem før. Jeg trenger tid.
Jeg vil gjerne gi et øyeblikk av noe vakkert, noe vennlig, men også synlig og uventet.

I search, I find, I lose. On my way I have something, but some of it, I lose. I am searching for something I have never seen before, new, unknown and at the same time recognizable and familiar. My hands are the tool, the material is the clay. My hands shape the material, I tell. Stories are created in the meeting of my hands and my imagination. They get connected, they tell. I haven´t heard the stories before. I need time.
I try to give a message about something beautiful, friendly, visible and surprising. That´s my aim.Logg inn